avcılar sex shop   beylikdüzü sex shop   avcılar sex shop   avcılar sex shop   beylikdüzü sex shop   beylikdüzü sex shop   samsun sex shop   samsun sex shop   vibratör   izmir sex shop   izmir sex shop   izmir sex shop    sex shop   saç bakım   jartiyer takımı   sex shop   işitme cihazı  
Masaüstü Programlar kredi hesaplama diziem bilginizolsun.co istanbul escort istanbul erenköy escort istanbul erenköy escort bahis siteleri
bahis siteleri yeni bahis siteleri oyun oyna film izle bodrum escort bayan bodrum escort

SGK'da 30 Haziran Son gün


Bu haber 2017-06-14 17:44:36 eklenmiş ve 695 kez görüntülenmiştir.

 

 

Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürü V. Zeynep Yılmaz  Yayınladığı Basın bülteni ile Kuruma borcu olanlara yönelik sağlanan kolaylıklar ve yapılandırma süreci hakkında bilgilendirmede bulundu. Yılmaz Kapsamı şu şekilde değerlendirdi

“Bildiğiniz üzere Kurumumuza borcu bulunan ve ekonomik gelişmeler nedeniyle ödeme zorluğuna düşen vatandaşlarımızın ödeme kabiliyetini artırabilmek amacıyla zaman zaman ödeme kolaylıkları içeren borç yapılandırma fırsatları sağlamaktadır.

Bundan önce, 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin olup, 30 Haziran 2016 ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan kurum alacaklarının yapılandırılması hakkındaki 6736 sayılı Kanunla bu ödeme kolaylığı sağlanmıştı. Bu kapsamdaki taksitler hala devam etmektedir.

Bu defa, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurmayanlar ve yeni oluşan borçlar için 27 Mayıs 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7020 sayılı Kanunla yeni bir fırsat verilmiştir.

Yapılandırma Hangi Borçları Kapsıyor?

31.03.2017 tarihinden önceki aylara ait olup 31.08.2017 tarih ve öncesinde tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;

· Sigorta primi,

· İşsizlik sigortası primi,

· Sosyal güvenlik destek primi

· İsteğe bağlı sigorta primi (gelir vergisinden muaf olan kadın sigortalıların isteğe bağlı sigorta primi dahil)

· Topluluk sigortası primleri,

· Emeklilik keseneği, kurum karşılığı primi ve ek karşılık primi,

· Yaşlılık, emeklilik, malüllük aylığı bağlandıktan sonra 5510/4-1/b kapsamında çalışan sigortalıların 2016/Şubat ayı ve öncesine ait sosyal güvenlik destek primleri,

· Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,

· 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi,

· 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,

· 31.03.2017 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup, ilk taksit ödeme süresi olan 31/08/2017 tarihi sonuna kadar tebliğ edildiği halde ödenmemiş olan idari para cezaları,

· 31.03.2017 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucu bulunan ve kanunun yayımı tarihinden önce (27.05.2017) tebliğ edilen eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,

· Asılları ödenen alacakların ödenmemiş fer'ileri

· İşveren ve üçüncü şahıslar tarafından iş kazası meslek hastalığı, malüllük, adi malüllük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortasına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödenmesi gereken rücu alacaklarının kanunun yayım tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar,

Yapılandırma kapsamındadır.

Yapılandırma Size Ne Kazandırıyor?

Yapılandırma kapsamındaki borç asılları ile bu borçlar için ödeme sürelerinin bittiği tarihten kanunun yayımlandığı 27 Mayıs 2017 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde, bu borçlara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilmektedir.

Peşin Ödeme Ne Sağlıyor?

Yapılandırılmış borçların peşin/ilk taksit ödeme süresinde (31.08.2017 tarihine kadar) tamamen ödenmesi halinde hesaplanan Yİ-ÜFE'nin %50'si silinecek, borç aslı ve hesaplanan Yİ-ÜFE'nin kalan %50'si tahsil edilecek. Gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklar terkin edilecektir.

Yapılandırma başka ne tür avantajlar sağlamaktadır?

Prim borçlarından dolayı sağlık hizmetlerinden faydalanamayanlar, borçlarını yapılandırmaları halinde 60 günden fazla prim borçları bulunmamak kaydıyla, borçlarının ilk taksitini ödemelerinden sonra eş ve çocukları ile birlikte sağlık hizmetinden faydalanmaya başlayacaklardır.

Borçlarını yapılandıran işverenler;

· Borcu yoktur yazısı alabilecek,

· Bu borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacak,

· Teşviklerden faydalana bileceklerdir.

Ödeme ve Taksit Seçenekleri Nelerdir?

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar için peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 18 taksite kadar (36 ay) ödeme imkanı getirilmiştir.

· 6,9,12 veya 18 eşit taksite ikişer aylık dönemlerle ödene bilecektir.

İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliği haiz kuruluşlar ile spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde yirmi dört (24) otuz (30) veya azami otuz altı (36) eşit taksite kadar ödeme imkanı getirilmiştir.

Belediyeler için azami taksit sayısı 144 olup genel bütçe paylarından %40 oranı dikkate alınmaksızın (en fazla %50'ye kadar) aylık kesilecektir.

Yapılandırma Hangi Hallerde Bozulur?

Yapılandırılan borcunu peşin ödemeyi tercih edenler, bu tutarı 31.08.2017 tarihine kadar; taksitle ödemeyi tercih edenler ise ilk iki taksiti zamanında (birinci taksit 31.08.2017, ikinci taksit 31.10.2017 tarihine kadar) ödememeleri durumunda yapılandırmaları bozulacaktır.

Taksit tutarının %10'u aşmamak kaydıyla 5 TL ye kadar (bu tutar dahil) yapılmış eksik ödemeler ihlal sayılmamaktadır.

Taksitler Süresinde Ödenmemesi Halinde Daha Sonra Ödenebilecek Mi?

En fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar hesaplanacak gecikme zammı ile (aylık %1,4) birlikte ödenmesi şartıyla yapılandırma bozulmayacaktır.

İdari Para Cezalarında % 50 İndirim

İdari Para Cezalarının asıllarının %50'si ile bu asıllar için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın ödenmesi halinde İPC asıllarının kalan %50'si ile İPC'ye uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

İdari para cezası alacaklarının peşin ödenmesi halinde; gecikme cezası ve gecikme zammı yerine ödenmesi gereken Yİ-ÜFE tutarlarının da ayrıca % 50 oranında indirim yapılacaktır.

Yapılandırma Borcunu Nasıl Öğrenebilirsiniz?

İşverenlerimiz;

E-bildirge uygulaması üzerinden borçlarını öğrenebilir, yapılandırma başvurusunda bulunabilir ve ödeme planını görüntüleyebilir.

Primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız;

E-devlet üzerinden borçlarını öğrenebilir ve ödeme planlarını görüntüleyebilir.

4/b sigortalılarımız;

E-devlet üzerinden borçlarını öğrene bilir ve ödeme planını görüntüleyebilir.

4/c işverenlerimiz ise;

Kesenek Bilgi Sistemi Uygulamasından kullanıcı adı ve şifresi girmek suretiyle giriş yapacakları "Kamu İdaresi Bilgi Ekranında" bulunan "BORÇ" ve "İPC" menüsünden güncel borçlarını sorgulaya bilir "BORÇ YAPILANDIRMA" menüsünden e-sigorta kanalıyla başvuruda bulunabilir ve ödeme planını görüntüleyebilir.

2016 Yılında Yürürlüğe Giren 6736 Sayılı Kanun ile Yapılandırma Talebinde Bulunup Peşin/İlk Taksitini 31.05.2017 Tarihine Kadar Ödemeyenler Bu Yapılandırmadan (7020 S.K.) Faydalanabilir mi?

31 Mayıs 2017 tarihine kadar 6736 sayılı Kanun kapsamına yapılandırılıp da ilk taksit ya da peşin seçilmiş olması halinde peşin ödemeyi yapmayanların bu kanun (6736) kapsamındaki yapılandırılmış borçları 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.

GSS borcu olan sigortalılarımız bu yapılandırmadan nasıl faydalana bilir?

Genel Sağlık Sigortalılarının prim borçları 6824 sayılı Kanunla re'sen yapılandırılmış olup, 01.04.2017 tarihi öncesi ödenmemiş olan 60/1 (g) kapsamındaki GSS borçları 53,33 TL'den yeniden hesaplanarak, 01.05.2017 tarihinden itibaren 12 ay içinde (30.04.2018 tarihine kadar) ister peşin ister kendi belirleyecekleri taksitler halinde gecikme zammı ve gecikme cezası ile vade farkı alınmaksızın Kurumumuzla anlaşmalı bankalar aracılığıyla (GSS 6824 prim tahsilatı menüsünden) ödeyebilmektedirler. Dolayısıyla bu borçlar 7020 sayılı Kanun kapsamında değildir.

Ne Zaman Başvurulabilir? İlk Ödeme (Peşin/Taksit) Ne Zaman Yapılacak?

Başvuru süresi;

30 Haziran 2017

Peşin/İlk taksit ödeme süresi;

31 Ağustos 2017

Yapılandırma müracaatları nerelere yapılabilir?

E-Sigorta, Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Sosyal Güvenlik Merkezine veya posta yoluyla yapılabilecektir.

Yapılandırılan borçlar, taksit tutarları ve ödeme vadeleri prim ödeme yükümlülerince İnternet üzerinden görüntülenebilecektir.

Kurumumuz sigortalılarının borçlarını yapılandırmak için bu yasadan yararlanarak sosyal güvenlik haklarına en kısa sürede kavuşmalarını önerir, Aydın halkına sosyal güvenlikli günler dileriz.

 

 

ETİKETLER : SGK yapılandırma aydın bağkur borcu sgk borcu
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer EKONOMİ haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Facebook'tayız
Twitter'dayız
Döviz Kurları
Arşiv Arama
- -
Anket

TURKUAZ GAZETESİ
© Copyright 2013 TURKUAZ. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
A.Ö.L.
Eğitim Portalı
DÜNYA
Bagkur Sorgulama
izmir sex shop   antalya sex shop   ankara sex shop   sex shop   vibratör   vibratör   izmir sex shop   izmir sex shop   vibratör   iç giyim   sex shop   sex shop   seks shop   saç bakım   seks shop   seks shop   işitme cihazı